Category: IT Services

ขับรถอย่างไร ปลอดภัยทุกฤดู

ประเทศไทยเห็นจะมีอยู่สองฤดู คือฤดูร้อนมากกับฤดูร้อนน้อย และแซมด้วยฝนตกได้ตลอดทั้งปี มากหรือน้อยสลับกันไป ซึ่งเจ้าฝนนี่เองที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ทำให้เกิดอันตรายบนท้องถนนได้ เพราะถนนที่เปียกจะมีความลื่น จะทำให้ยากต่อการขับขี่บังคับรถ นอกจากนี้สายฝนที่ตกลงมาและความมืดอึมครึมยังทำให้เกิดอุปสรรคในการมองทาง ทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน วันนี้เรามีทริคในการขับรถให้ปลอดภัยในวันฝนตก ที่ไม่จำกัดว่าจะแค่ในฤดูฝน

 1. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเลย ก่อนที่จะออกรถ เช็คให้เรียบร้อยว่ารถเราโอเคหรือเปล่า อุปกรณ์ทั่วไปทุกอย่างพร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างgps ติดตาม รถgps นำทางต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ปัดน้ำฝน ถ้าใช้งานไม่ได้แล้วเกิดฝนตกขึ้นมา ยุ่งแน่นอน
 2. นอกจากที่ปัดน้ำฝนแล้ว พวกไฟสัญญาณต่าง ๆ ก็สำคัญ เช่น ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว เวลาฝนตก ฟ้ามืด รถคันอื่นจะเห็นเราได้ก็ด้วยไฟรถนี่แหละ ถ้าหากเสียขึ้นมานี่เสี่ยงอันตรายมาก ๆ
 3. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่โอเค ถ้าน้ำแห้งก็ให้หาซื้อน้ำกลั่นมาเติมให้เรียบร้อย เวลาฝนตก รถของเราจะใช้ไฟมาก ทำให้เปลืองแบตเตอรี่
 4. สำคัญไม่น้อยหน้าใครก็คือสภาพของยางรถยนต์ ก่อนออกจากบ้านควรตรวจดูยางทุกเส้นให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะออกถนน ดูให้แน่ใจว่าลมยางมีความพอดี ไม่อ่อน ไม่แข็ง ถ้ายางดูเสื่อมสภาพ ดอกยางหายเกือบหมด ควรจัดการเปลี่ยนยางใหม่ ถ้ายางเก่าไปเจอฝนตกถนนลื่นเข้าล่ะก็ อาจเกิดความเสียหายเกินกว่าค่ายางรถยนต์ใหม่แน่ ๆ
 5. อีกหนึ่งหัวใจของการขับขี่คือเบรก ก่อนเดินทาง ตรวจสอบทดลองเบรกให้แน่ใจว่าใช้งานได้ดี และเมื่อขับขี่บนถนนเปียกมาจนพ้นแล้ว ให้ไล่น้ำออกจากเบรกด้วยการแตะเบรกซ้ำ ๆ เพื่อให้เบรกใช้งานได้ดีเต็มประสิทธิภาพต่อไป
 6. แน่นอนว่าเมื่อฝนตก ทัศนวิสัยไม่ดี ทุกคนควรใส่ใจขับรถอย่างระวังเป็นพิเศษ และไม่ขับรถเร็ว เพื่อเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน และป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เครื่องยนต์ดับ หากเกิดเหตุรถดับ ให้หาผ้าซับตรงเครื่องยนต์ หรืออาจใช้เคมีฉีดไล่ความชื้นช่วยอีกทาง
 7. ถ้าเกิดฝ้าบนกระจกหน้าหรือกระจกอื่นที่ทำให้เกิดปัญหาในการมองเห็น ให้หาผ้าแห้งคอยเช็ดอยู่เสมอ อย่าฝืนขับทั้ง ๆ ที่กระจกมัวเป็นอันขาด
 8. พยายามเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง หรือถ้าหนีไม่พ้นจริง ๆ อย่าลืมปิดแอร์ เพราะน้ำอาจจะเข้าไปในพัดลมแอร์เกิดความเสียหายได้

และหากคุณคิดว่าฝนตกหนักมากจนคุณไม่มั่นใจในการมองเห็น คุณควรจอดพักข้างทางเพื่อให้วิสัยทัศน์ดีขึ้น ดีกว่าไปเสี่ยงขับรถในสภาวะที่อันตราย

The True Value of a Good Website Design

The website is the most valuable marketing tool for all types of businesses, both big and small. However, a badly designed website might not serve this purpose. Your website reflects the image of your organization. Visitors will associate the experience they have with the website with the stability and success of the organization itself. As a businessman serious about doing business, you should invest in a well-designed website that can achieve its purpose and goals. You might not be able to develop such a website on your own – you might want to hire a web design Brisbane expert to do it for you. When choosing a web designer, look out for the following things:

web design brisbane

 • Good experience in web designing
 • Knowledge of key principles in web design
 • Ability to provide accurate content
 • Superior problem solving skills
 • Excellent communication skills
 • Knowledge of your industry
 • Innovative mindset
 • Good interpersonal skills

So, how will a good web design add value to your business?

Navigation and usability

The most important part of a website is possibly navigation. Navigation can make or break the purpose of a website. This is particularly true for websites that are robust – those with numerous pages. Typically, navigation entails having list of labels and bars to differentiate pages of a website. In a well-designed website, navigation is easy. Visitors can easily travel through the website and find what they want. Navigation should be as simple as possible.

Branding

A great way of branding your company is by having your logo on print materials such as business cards, brochures and letterheads. You can enter your website into this category. A good web design will include a well visible company logo. This way, clients can quickly identify and associate with your brand.

SEO and reading patterns

Just like in reading a book, people begin to read a website from top to bottom. As such, a good web design Brisbane expert will place the most significant information at the top of the page. This will help to convey the message more effectively to your potential clients. Besides that, customers can easily find you in search engines when keywords are placed appropriately on your website. Therefore, a well-designed website will give you more visibility.

Content

The content of a well-designed website does more than just branding and communication. A good web designer will make the content short and to the point, yet welcoming and warm. This will help readers to remember the message. In addition to looking cluttered, a web page with too much text draws away the interest of the reader. A professional web design Brisbane expert will streamline the content and possibly insert it into the design.

Building trust

Building trust with your customers is extremely important. However, trust can only be established when you know what your customers value most. Dialogue is a great way to discover their needs. A good web design, therefore, will incorporate dialogue platforms. Your clients can communicate with you directly from the website or through social media platforms given on the website. Trust will definitely be established when you improve communication with your clients.

Five reasons for hiring a maintenance contractor to service your printer

Printers are widely utilized in modern offices. With the recent advancement in printing technology, numerous models with differing functionality and capabilities have emerged. When these printers fail, it is imperative to have a good service and maintenance agreement with a professional and experienced firm to effectively and efficiently restore the equipment to good working condition. Printer Repair Center in Sydney offers the best Toshiba printer repair and maintenance services that not only restore the equipment to good working conditions but also guarantee long service life after repair. Here are some of the reasons for using service and maintenance contracts.

Type of models and functionality

Most printer brands like Toshiba have large number of models that appear externally similar but have fundamental quirks such as dissimilar internal parts and may even function differently. Their cartridges, printing technology, paper handling and printing capabilities, speed of printing and functionality differ. It is therefore prudent to hire an expert technician who is conversant with issues and problems associated with the latest models and how to resolve them effectively. In addition, most service contracts have scheduled preventive maintenance activities that enable technicians keep track of your machine performance and this result to better and quicker fault diagnosis as well as servicing. See more at Printer repairs

Durability and long service life   

Toshiba printers and other office machines are expensive and it is imperative to get the most out of them. By using service contracts, most printer issues are identified before they cause serious problems in the future and this increases their service life. Toshiba printer repair and maintenance services by Printer Repair Centre provide the best routine inspection services which safeguard your printer and prevents losses associated with downtime due to unexpected failure.

Great service during emergency

When printers fail unexpectedly, businesses suffer huge losses as all printing work must be halted. Solving the problem within the minimum possible time is of the essence. Having an existing agreement with a competent firm reduces the difficulties and time involved in searching for a qualified repair technician. Printer Repair Centre provides the best Toshiba printer repair and maintenance services in Sydney that encompass superb emergency services such as fast response during downtime, efficient and quality services as well as affordable parts. In addition, the technicians have most of the printer repair parts and kits which reduces the time required to order new parts.

Saves money

Service and maintenance contracts provide discounts to their clients and this results to great savings in the long run. Due to routine maintenance, these firms can identify a problem before it escalates and this cuts the cost associated with complete failure which is expensive in terms of parts and service costs.  Service companies provide upfront budgets that cover both routine and emergency maintenance more cost effectively as compared to sourcing a repair expert once the fault occurs.

Better concentration and focus on business

Once a service contract is signed, one can focus on core business activities without worrying about printer repair and maintenance issues. Experienced and professional repair firms keep track of the printer health, schedule all maintenance activities and respond fast to emergency downtime.

Benefits of Tracking Software Via Employee’s Perspective

In the subject of employee tracking software online, the benefits are often associated with the employers. While it is undoubtedly beneficial to the employer, there are benefits that employees can gain from it too. If you are an employee and have second thoughts about using the software, re-think your perspective. Here are some of the reasons why it will be a good tool to have at work.

There are certain challenges and benefits associated with the use of tracking software at work. However, the benefits outweigh the challenges if you adopt the right mindset.

Scheduling Work Hours

Creating a schedule for remote employees is one of the biggest challenges to outsourcing. As an employee, you can build trust and confidence from your employer by using employee tracking software online. You will be able to clearly define your work schedule and have tool to account for it. You can also match your work hours with the actual work you have accomplished. It makes communication with employees more efficient.

Establish Reporting Systems

This is another challenge that remote employees face when it comes to working out of the office. A reporting system is possible with employee tracking software online since you can collect data relating to work hours rendered over a certain time period. As an employee, you could be working at a different time zone from your employer. With the tracking tool, you have a common reference point with which to base the reporting on. You can also utilize other features of employee tracking tools for collaboration, brainstorming and supervision.

Find the Right Fit

If you want to prove yourself as the best fit for the job, you can use an online tracking tool to your advantage. With a tracking tool, your employer can see how well you are performing even with minimal supervision. It also showcases your ability to be self-motivated and efficient with your use of time. Since your employer can access your work performance and hours, it will allow you to build a strong working relationship with them.

Ability to Make Daily Contact

Communication is an important aspect in the workplace, especially in a remote workplace setting. Employee monitoring tools are equipped with messaging and communication functionalities too. This makes it possible for remote workers to stay in touch with fellow employees on a daily basis. You can use instant messaging, video calls and conferences, and e-mails can be used to get updates on work progress. It is like being in your own office while in a non-corporate work environment. This way you can engender a serious work environment that a lot of remote workers tend to lose.

Incentivize Productivity

The world of online job can be pretty competitive. Therefore, you have to stay on top of things and showcase your job competence. Online tracking software can give you the motivation you need. This is one of the reasons why employers choose to use tracking software so that they can promote productivity among employees. Since you can see the performance, you know how your work measures up. This alone can motivate you to exceed expectations from your employees.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén